Home

Welkom op deze plek. Nog liever drink ik een kop koffie, ook digitaal, met mogelijke opdrachtgevers en mensen die dezelfde visie als ik hebben op het zijn van een zzp-er. Die visie is dat een ieder zijn of haar expertise heeft, dat wij elkaar aan kunnen vullen, zodat de vraag of probleem van de opdrachtgever opgelost wordt. Ik help.

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als bedrijfseconoom, specialisatie Management & Organisatie. Mijn werkzame leven ben ik begonnen bij een fabriek van kledinghangers, om daarna in een aantal rollen in de ziekenhuiszorg te belanden. Centraal element daarbij is de bedrijfsvoering, of ik nu hoofd bedrijfsbureau of hoofd planning & control was. Na tien jaar zorg ben ik in onderwijs beland, primair, voortgezet en speciaal onderwijs, ook weer op het vlak van control en bedrijfsvoering. De laatste jaren als ZZP-er.

Onderwijs en zorg zijn beide boeiende sectoren waar ik mijn bijdrage kan leveren om de organisatie verder te brengen. En te helpen om daarbij in control te blijven zodat de doelen worden behaald en risico’s beheerst. Daarbij houd ik mijn blik breed en blijf aansluiten bij de primaire processen.