Opdrachtgevers

Trinamiek (2020-2021)

 • Bestuursondersteuner
 • Ondersteuning bedrijfsvoering, control, p&o, ict, huisvesting

Universitair Medisch Centrum Utrecht (2019-2021)

 • Hoofd Bedrijfsbureau divisie hart & longen
 • Projectcontroller divisie hart & longen
 • Business controller divisie beeld & oncologie

Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (2018-heden)

 • Bestuurder/Penningmeester
 • Vormgeven strategie vanuit portefeuille en ondersteunen van beleidsvorming
 • Vertalen strategische doelen naar begroting
 • Zorgdragen voor P&C cyclus, informatievoorziening, inrichting administratieve processen
 • ICT voorzieningen op orde

Datapas (2019-heden)

 • Projectmanager voor Datapas bij implementatie begrotingstool funderend onderwijs

BOOR (2019)

 • Het doen van een onderzoek en het opstellen van aanbevelingen voor verbetering van de bedrijfsvoering aan de batenkant voor SO/VSO.

Stichting Kolom voor Speciaal Onderwijs (2018-2019)

 • Verbeteringen proces leerlingadministratie en advies keuze pakket leerlingadministratie praktijkonderwijs
 • Herinrichting en automatisering HRM processen
 • Verbeteringen fiscaal beheer
 • AVG
 • Informatievoorziening intranet
 • Risicoinventarisatie

Universiteit Wageningen – ASG (2019)

 • Onderzoek met bureau Unravelling Onderzoek & Advies naar het efficiënter en effectiever inrichten van de overhead en mogelijke kostenreductie binnen de kenniseenheid ASG

Katholieke Scholenstichting Utrecht (2017-2018)

 • Interim Manager Bedrijfsvoering
 • Financiën, inkoop en ict primair onderwijs op orde
 • Insourcing Financiële Administratie

Primair Openbaar Onderwijs Veluwe (2017)

 • Review begroting