Portfolio

Het primaire proces komt eerst. Daarna kijk je naar de ondersteuning. Naar financiën, maar ook de gehele bedrijfsvoering. Op dat vlak ben ik actief op de volgende aandachtsgebieden:

 • Planning & Control
 • Informatievoorziening
 • Administratieve Organisatie
 • Onderzoek
 • Advies

Ik verleen daarbij onder andere de bijgaande diensten:

 • Het vertalen van visie en strategie naar een (meerjaren)begroting en financiële governance.  
 • Onderzoek en advisering naar de effectiviteit van de bedrijfsvoering en aansluiting bij de doelen van de organisatie. 
 • Inrichten P&C-cyclus in lijn met beleid, kaders, sturing en verantwoording.Inrichten financiële administratie.
 • De inrichting van de financiële, ICT, facilitaire, inkoop en p&o processen. 
 • In kaart brengen van de informatiebehoefte en het inrichten van de informatiesystemen. 
 • Opzetten administratieve organisatie en afstemming accountant.  
 • Het in kaart brengen en vormgeven van risicomanagement. 
 • Management rapportages opstellen. 
 • Business cases uitwerken.  
 • Investeringsplannen maken. 
 • Formatiebeheer vormgeven. 
 • Informeren en meenemen stakeholders betreffende financiële ontwikkelingen.
 • Het leiden van verbeterprojecten.
 • Opzetten van business control.
 • ICT als productiviteitstool neerzetten voor verbetering en vereenvoudiging van samenwerking. 
 • Compliant worden aan wet- en regelgeving inclusief rechtmatigheid. 
 • Begeleiding jaarrekening en jaarverslag. 
 • Inrichten leerlingadministratie.
 • Zijn van toezichthouder.