Mijn missie

Ik help scholen en zorginstellingen die worstelen met het beheersen van geldstromen en het maken van financiële keuzes.

Samen brengen we de basis op orde door doelen, inzet van mensen, middelen en processen met elkaar te verbinden en te vereenvoudigen.

Het resultaat daarvan is dat het geld het beleid ondersteunt. Tegelijkertijd is duidelijk welke financiële grenzen er zijn. Management, directie en bestuur maken keuzes en nemen besluiten. We zoeken daarbij samen waar nodig naar een oplossing buiten de geijkte paden. Van beperkingen maken we mogelijkheden. 

Mijn uitgangspunt is daarbij dat doelen beter haalbaar worden door verstandig om te gaan met geld. Verstandig omgaan met geld doe je door creatief te denken. Creatief denken doe je samen.